NAZAD                                                 

                                                                                    DUNAVSKI 550

     Aluminijumski  čamci, jedan od tipova koji je najviše raširen na Dunavu i jedan od najtraženijih. 

                      

                                                                                DUNAVSKI 550   TIP II

                                            SA KOMANDAMA DUNAVSKI I SARAC